top of page

השנה... בחודש יומולדת- אני נותנת מתנות

הוא תכף מגיע, ממש מתקרב.

עם כל ההתרגשות, תהיות, שאלות, חשבון נפש.

יש גם ובעיקר את הא.נשים שאני נפגשת יום יום, פעם בשבוע, בחגים. גם אחת לשנה.

לרוב נוצרת קרבה, שיחה, לפעמים ברבע שעה נוצרת חברות, אמירה, מבט, הבנה.

אתם ההפרייה, הרצון ליצור, המוזה, הכח.ולכם אני רוצה לתת מתנה לכבוד יום ההולדת שלי שחל החודש. ביוני.

אז עד סוף החודש... על כל קנייה, אני נותנת באהבה ספל...

<