top of page

שגרה ???? אין דבר כזה

בבוקר, מוקדם.. בטיול עם הכלבה,

אחד הבנים אמר ונאנח - "נגמרו החגים" .. חוזרים לשגרה

ואני לא הבנתי ואמרתי " אבל יולי אוגוסט"

ואז הבנתי שבעצם חג, יום חג - כזה עם יום חופש הוא בעצם זמן אוויר לרוב האנשים.


התמזל מזלי, ומבחינתי כל יום הוא חדש, מרענן, כל יום הוא פורץ שגרה.

ואם הוא לא בדיוק כזב- אני הופכת אותו לכזה .

ואם לא הצלחתי.. אז אני מתמסרת ונחה.


אני מאמינה שהמנגנון הפנימי הזה של ה "נהפוכו" קיים אצל כולם. ולא רק בפורים.

לא צריך הרבה בשביל להתחדש ולהתרענן.